Lietuvos laisvės kovos įamžintojų sąjūdis (LLKĮS) – tai pilietinė iniciatyva, jungianti akademinės bendruomenės narius, kraštotyrininkus, meno kūrėjus ir visus geros valios žmones, kurie saugo ir puoselėja 1944–1953 m. Lietuvos partizaninio karo atminimą.

LLKĮS užsimezgė 2010 m. vasario 16 d, šventėje prie griūvančios partizanų rėmėjų Stanislovo ir Elžbietos Sajų sodybos Balandiškyje (Radviliškio r.). Tąkart ten susipažino Klaipėdos universiteto archeologas, prof. dr. Vykintas Vaitkevičius ir partizanų istorijos metraštininkas Romas Kaunietis. Po mėnesio, kovo 15-ąją, R. Kaunietis V. Vaitkevičiui patikėjo keturis dešimtmečius kauptą turtą – garso įrašų kasetes su laisvės kovotojų pasakojimais (iš viso 520 valandų pasakojimų apie herojišką ir tragišką pokario istoriją; šiuo metu visi įrašai yra įskaitmeninti ir saugomi Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos archyve).


Romas Kaunietis perduoda Vykintui Vaitkevičiui garso kasetes su laisvės kovų dalyvių prisiminimais. A. Petrauskienės nuotr., 2011 m.


2018 m., įgyvendinant Partizanų Lietuvos projektą, LLKĮS buvo įregistruotas kaip asociacija (juridinis asmuo).

Į LLKĮS susibūrė skirtingų kartų žmonės. Visus juos vienija idėja ir tikslas puoselėti laisvės kovų atminimą. Tai jokiu būdu nereiškia, kad visi galvoja kaip vienas – daugelis turi savo tyrimų prieigas ir požiūrius, vis labiau ryškėja ir kartų skirtumai, bet nė vienas neabejoja, kad laisvės kovos yra reikšmingas naujausios Lietuvos istorijos puslapis.

2011 m. gegužės 14–15 d. Sąjūdžio nario Algimanto Stalilionio sodyboje Pakaušių kaime (Panevėžio r.) įvyko pirmasis LLKĮS sąskrydis. Jame dalyvavo 26 dalyviai iš visos Lietuvos. Susibūrimas sutapo su Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena, tad tą dieną buvo priimta ir pasirašyta Sąjūdžio deklaracija. Ją sudaro penki punktai, kurie apibrėžia LLKĮS vertybes, siekius ir vizijas. Deklaracija pabrėžia, kad visas laisvės kovų palikimas yra vienodai reikšmingas ir privalo būti išsaugotas ateities kartoms; visi laisvės kovų istoriją menantys dokumentai priklauso lietuvių tautai ir turi būti laisvai prieinami; sutarta, kad su sovietinėmis struktūromis bendradarbiavusių asmenų slėpimas prieštarauja lietuvių tautos ir valstybės interesams; kad partizaninio karo vietoms turi būti skiriamas valstybinis dėmesys, o pilietinis ugdymas privalo užimti deramą vietą šalies švietimo sistemoje.


Vieni pirmųjų profesionalių partizaninio karo vietų tyrimai, Daugėliškių miško bunkeris (Raseinių r.). V. Vaitkevičiaus nuotr., 2010 m.


Nuo 2010 m. LLKĮS nariai rengia kompleksinius partizaninio karo vietų tyrimus ir archeologinius žvalgymus. Paminėtinos šios ekspedicijos:

· Daugėliškių miško (Raseinių r.) bunkerio ir partizanų žūties vietoje (2010 m., vad. G. Petrauskas);
· Alytaus Šilo (Alytaus r.) spėjamoje partizanų palaikų užkasimo vietoje (2011–2012 m., vad. L. Ivanovaitė ir G. Petrauskas);
· Lietuvos partizanų ryšininkų ir rėmėjų Sajų sodyboje Balandiškyje (Radviliškio r.) (2012–2013 m., vad. G. Petrauskas);
· Pagrendos miško (Elektrėnų sav.) bunkerio ir partizanų žūties vietoje (2013 m., vad. L. Ivanovaitė ir G. Petrauskas);
· Užpelkių miško (Radviliškio r.) kautynių ir partizanų žūties vietoje (2014–2017 m., vad. G. Petrauskas);
· Blinstribiškių miško (Raseinių r.) žeminės ir partizanų žūties vietoje (2017 m., vad. G. Petrauskas);
· Legečių miško (Radviliškio r.) žeminės ir partizanų žūties vietoje (2018–2019 m., vad. G. Petrauskas);
· Partizanų vado ir poeto Broniaus Krivicko-Vilniaus žūties vietoje Raguvos miške (Panevėžio r.) (2019 m., vad. V. Vaitkevičius);
· Pamedžių (Montvidinės) miško (Plungės r.) partizanų bunkerio vietoje (2019 m., vad. G. Petrauskas);
· LLA Vanagų karinės mokomosios stovyklos ir šaudymo pratybų vietoje Plokštinės miške (Plungės r.) (2019–2020 m., vad. G. Petrauskas).


Pilietinės jaunimo stovyklos „Laisvės kovų atmintis“ akimirka. E. Čebatorienės nuotr., 2020 m.

Nuo 2012 m. LLKĮS kasmet rengia pilietinę jaunimo vasaros stovyklą „Laisvės kovų atmintis“. 2012–2019 m. stovykla vyko Pašušvyje (Radviliškio r.), 2020–2021 m. – Skaudvilėje (Tauragės r.), 2022 m. – Palobiuose (Šakių r.).

2018 m. rugsėjo 15 d. – 2019 m. vasario 16 d., bendradarbiaujant su Pėsčiųjų žygių asociacija, LLKĮS įgyvendino LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės globojamą projektą – 12 žygių ciklą PARTIZANŲ LIETUVA.

LLKĮS nariai nuolat vyksta pas laisvės kovų dalyvius ir amžininkus, žvalgo partizaninio karo vietas, rūpinasi jų išsaugojimu ir įamžinimu, skaito paskaitas Lietuvos mokyklose, vietos bendruomenėse, dalyvauja mokytojams rengiamuose seminaruose. Taip pat dalyvaujama mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, semiamasi patirties kitų šalių tyrimuose, rengiami leidiniai ir skelbiami straipsniai. Jų sąrašas skelbiamas šioje svetainėje.
Projektas finansuotas
Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšomis