APIE: LLKĮS    Kodėl Partizanų Lietuva?    Romas Kaunietis – Lietuvos laisvės kovos metraštininkas


2018 m. Lietuvos laisvės kovos įamžintojų sąjūdžio nariams kilo mintis pakartoti 1948 m. lapkritį – 1949 m. vasarį įvykusias partizanų vadų keliones iš Rytų ir Pietų Lietuvos sričių į Radviliškio kraštą, kur tuo metu su bendražygiais dirbo Jonas Žemaitis-Vytautas. Žygikelio paieškoms, kuo tikslesnių vietų nustatymui, buvo surengta daugybė išvykų, ieškota duomenų archyvuose. Rezultatas – 12 etapų žygių ciklas, apie kurį šioje svetainėje bus pasakojama atskirai. Iniciatyva keliauti partizanų vadų keliais ir iki smulkmenų ištirti kelionę buvo pavadinta PARTIZANŲ LIETUVA. Tai Lietuva, kurią kitados matė mūsų laisvės kovotojai, apie kurią kalbame mes.


Pirmajam „Partizanų Lietuvos“ žygiui prasidedant. Knygnešių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių sodyboje. Ž. Montvydo nuotr., 2018 m.


Interneto svetainės PARTIZANŲ LIETUVA ašis – laisvai prieinamos įskaitmenintos laisvės kovų metraštininko Romo Kauniečio parengtos knygos „Aukštaitijos partizanų prisiminimai“ ir „Laisvės kovotojų prisiminimai“ (iš viso 12 tomų). R. Kaunietis užrašė ir paskelbė (greta savo surinktų taip pat ir bendraminčių užfiksuotus) tūkstančio asmenų prisiminimus. Iš viso R. Kauniečio „Laisvės kovotojų prisiminimų“ serijos knygose minima daugiau nei 30 000 ginkluotos ir neginkluotos Lietuvos laisvės kovos dalyvių, liudytojų ir amžininkų.

Svetainėje PARTIZANŲ LIETUVA talpinami taip pat ir kitų Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio narių moksliniai tyrimai bei populiarūs tekstai, skirti visuomenei. Tad vienoje vietoje yra prieinamas gausus partizaninio karo istorijos archyvas: nuo pavienių asmenų liudijimų iki platesnių mokslinių studijų, nuo empirinių darbų iki teorinių įžvalgų.Projektas finansuotas
Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšomis