2022


Neatrasti VDU veidai: partizanų teisės profesorius Alfonsas Vabalas-Gediminas ir LLKS tarybos 1949 m. Vasario 16 d. deklaracija
Diskusija su Vykintu Vaitkevičiumi ir Aiste Petrauskiene, istoriku Dariumi Juodžiu ir teisininku Dainiumi Žalimu.

Maištininkės ir kovotojos sukrėtimų bei kraštutinumų amžiuose
Pokalbis su istorikais Mariumi Ėmužiu, Olga Mastianica, Aiste Petrauskiene, parodos „kovotoJOS XIX-XX a.“ kuratoriais. Homo cultus. Istoriko teritorija. LRT klasika2021


Diskusija „Pilietinė visuomenė ir jos (apsi)sprendimai XX a. viduryje“
Diskusijos dalyviai: Kęstutis Girnius (VU TSPMI), Ainė Ramonaitė (VU TSPMI), Dainius Žalimas (Konstitucinio teismo pirmininkas). Ved. Aistė Petrauskienė (LNM)

Partizanų kovą tirianti istorikė Aistė Petrauskienė: ne vaikai kalti, jei jų nesugebame sudominti istorija
Pokalbis su Aiste Petrauskiene. Ved. Donatas Puslys. Homo cultus. Mažosios Europos pokalbiai, LRT klasika

Partizanui J. Lukšai-Daumantui atminti
Pokalbis su Aiste Petrauskiene. Ved. Ričardas Garuolis. Polis ant kalvos, XFM radijas

Prie baltų ir partizanų istorijos priartinantys žygiai
Pokalbis su Vykintu Vaitkevičiumi. Ved. Indrė Kaminckaitė ir Rimvydas Laužikas. Džiazuojanti istorija, LRT radijas

Pranešimas „Partizanų šeimų istorija“
Paskaitą skaito Greta Paskočiumaitė. Didžiosios Kovos apygardos įkūrėjo ir vado Jono Misiūno – Žalio Velnio 110-ųjų bei Didžiosios Kovos apygardos štabo viršininko Benedikto Trakimo – Genelio 100-ųjų metinių minėjimas. Globalūs Kaišiadorys
︎ nuo 28:152020


Poeto ir partizanų kapitono B.Krivicko-Vilniaus žūtis. Kompleksinių tyrimų aklavietė?
Paskaitą skaito Vykintas Vaitkevičius. Lietuvos Nacionalinis muziejus

Lietuvos partizanai, Signatarų namai ir Sausio 13-oji
Pokalbis su Vykintu Vaitkevičiumi. Ved. J. Jurkūnienė. Atrask Lietuvą, LRT radijas

Pokalbis apie knygą „Lietuvos partizanų valstybė“
Pokalbyje dalyvavo knygos autoriai – archeologas Vykintas Vaitkevičius ir istorikė Aistė Petrauskienė – bei literatūrologas, kultūros tyrinėtojas Darius Kuolys. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Pokalbis su plk. ltn. Valerijumi Šereliu „Kiek karo būta partizaniniame kare?“
Ved. Aistė Petrauskienė. Ciklas „Partizaninis karas XXI a. žmogaus akimis“. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Ar tikrai silpnoji lytis? Laisvės kovotojų moterų portretas. Pokalbis su fotografe Neringa Rekašiūte
Ved. Aistė Petrauskienė. Ciklas „Partizaninis karas XXI a. žmogaus akimis“. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Šventės ir kūryba partizaninio karo metais. Pokalbis su aktoriumi Justu Terteliu
Ved. Aistė Petrauskienė. Ciklas „Partizaninis karas XXI a. žmogaus akimis“. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Ligos – papildomas priešas partizaniniame kare. Pokalbis su karo medicinos gydytoju Mantu Jukna
Ved. Aistė Petrauskienė.Ciklas „Partizaninis karas XXI a. žmogaus akimis“. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Lietuvos partizanų valstybė ir Juozo Albino Lukšos vaidmuo. Pokalbis su prof. dr. Dainiumi Žalimu
Ved. Aistė Petrauskienė.Ciklas „Partizaninis karas XXI a. žmogaus akimis“. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Uniforma ar treningiukas patogiau partizaniniame kare? Pokalbis su dizaineriu Giedriumi Paulausku
Ved. Aistė Petrauskienė.Ciklas „Partizaninis karas XXI a. žmogaus akimis“.Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Partizaninis karas linksmai. Pokalbis su komiku Pauliumi Ambrazevičiumi
Ved. Aistė Petrauskienė.Ciklas „Partizaninis karas XXI a. žmogaus akimis“. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Lietuvos laisvės armijos Vanagų pėdsakų beieškant: archeologiniai žvalgymai Plokštinės miške
Paskaitą skaito dr. Gediminas Petrauskas. Lietuvos nacionalinis muziejus2019


Lietuvos partizanų žygikeliai
Paskaitą skaito Aistė Petrauskienė. Prigimtinės kultūros seminaras „Keliai, kelionės ir keliautojai“.

Filmas LLKS ir Deklaracijos 70-mečiui ,,Kovon mane tu palydėk“
Filmo autorė Goda Zdanavičiūtė.

Nepaprasta kovos už laisvę istorija: Lietuvos partizanai Signatarų namuose
Paskaitą skaito Vykintas Vaitkevičius.

Prisimenant Joną Žemaitį-Vytautą
Paskaitą skaito Vykintas Vaitkevičius. Žemaičių kultūros draugija

Broniui Krivickui 100.
Paskaita diskusija, dalyvauja Rita Tūtlytė, Vykintas Vaitkevičius, Darius Kuolys. Kauno apskrities viešoji biblioteka

Broniui Krivickui 100. Žygis-paskaita
Žygį-paskaitą veda prof. dr. Vykintas Vaitkevičius.

Broniui Krivickui 100. Paskaita „Lietuvos inteligentija 1944–1953 m. partizaniniame kare“
Paskaitą skaito Vykintas Vaitkevičius. Minėjimas Nevėžio bendruomenės namuose2018


Atrandant partizanų valstybę
Paskaitą skaito Vykintas Vaitkevičius. Festivalis Mėnuo Juodaragis XXI

Partizanai, kokių jų nepažinome
Pokalbis su Vykintu Vaitkevičiumi ir Aiste Petrauskiene. Ved. Karolis Vyšniauskas. NARA Tinklalaidė

Apie laisvės kovų kraštovaizdį
Paskaitą skaito Aistė Petrauskienė. LMA Vrublevskių biblioteka

Partizanų Lietuva, arba kaip minėsime 70-sias LLKS metines
Paskaitą skaito Aistė Petrauskienė. Festivalis Mėnuo Juodaragis XXI

Pokalbis apie partizaninių vietų kraštovaizdį
Dalyviai istorikai Aistė Petrauskienė, Darius Juodis ir mokytojas Algis Bitautas. Moderatorė Monika Kareniauskaitė. Radijo paskaitos, LRT radijas

Diskusija „Lietuvos partizanai: tyrimai, paveldas, reikšmė”
Dalyviai istorikai dr. Aistė Petrauskienė, Darius Juodis ir mokytojas Algis Bitautas. Moderatorė Monika Kareniauskaitė. Radijo paskaitos, LRT radijas

Knygos „Partizanų bunkeris Daugėliškių miške“ pristatymas
Dalyviai Aistė Petrauskienė, Gediminas Petrauskas, Vykintas Vaitkevičius, Lietuvos kariuomenės viršila Ernestas Kuckailis, Vytenis Almonaitis. Kaunas, Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovė2017


Savaitė partizanų bunkeryje
Pokalbis su Aiste Petrauskiene ir Vykintu Vaitkevičiumi. Ved. Inga Berulienė. Istorija gyvai, Žinių radijas2016


Partizanų valstybė: istorinis reiškinys ir jo atmintis
Paskaitą skaito Aistė Petrauskienė. Prigimtinės kultūros seminaras2015


Iš Lietuvos partizaninio karo istorijos: 1944–1945 m. įtvirtinimai.
Paskaitą skaito Vykintas Vaitkevičius. Konferencija „Šauliai - Partizanai Lietuvoje”

Į kovą su malda: pokario partizanų dvasinės atspirtys
Dalyviai etnologas Jonas Mardosa, folkloristė Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė, archeologas Vykintas Vaitkevičius ir kt. Liaudiško pamaldumo seminaras. Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas2013


Lietuva laisva. Man daugiau nieko nereikia
Paskaitą skaito Vykintas Vaitkevičius. 5-asis Prigimtinės kultūros seminaras2012


Apie atliktus tyrimus Sajų sodyboje Balandiškyje
Pokalbis su Gediminu Petrausku. Radijo stotis 97,8 FM.

 

2011Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo bunkerio tyrimai 2010 m.: kompleksinis požiūris į pokario kovų istoriją. I dalis
Paskaitą skaito Gediminas Petrauskas. Festivalis Mėnuo Juodaragis XIV

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo bunkerio tyrimai 2010 m.: kompleksinis požiūris į pokario kovų istoriją. III dalis
Paskaitą skaito Aistė Čepulytė. Festivalis Mėnuo Juodaragis XIVProjektas finansuotas
Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšomis