RODYTI: Romo Kauniečio bibliografija  LLKĮS narių bibliografija


1989

Girietis, R. [Užr.] Niekšams tylint, broliams raudant…
Laisvas žodis, 1989, gruod. 16–31; 1990, saus. 1–15, 17–23, 24–31, saus. 31–vas. 6, vas. 7–13, 14–20.

Kaunietis, R. Užmaršties poezija.
Laisvas žodis, 1989, vas. 15

Kaunietis, R. VSK. Ką saugo nuo savo piliečių? Kas atlygins skriaudą?
Laisvas žodis, 1989, gruod. 16–31, 2.


1990

Aukštuolis, V. [Užr.] Niekšams tylint, broliams raudant…
Laisvas žodis, 1990, kovo 22–31, bal. 1–15, 16–30, geg. 1–15.

Genys, M. [Užr.] Tos aukos nebuvo beprasmės...
Laisvas žodis, 1990, lapkr. 10, 20, 30, gruod. 10, 24, 31; 1991, saus. 10, vas. 15, 28.

Genys, M. [Užr.] Vieno lietuvio atsiminimai apie politinių kalinių sukilimą 1954 m. Kingiro lageriuose.
Laisvas žodis, 1990, birž. 13, 21.

Genys, M. [Užr.] Žmonės, likimai Lietuvos partizano prisiminimuose.
Laisvas žodis, 1990, rugpj. 23, 31, rugs. 12, 19, 29.

Girietis, R. [Užr.] Kodėl jie nužudė mano brolius?
Laisvas žodis, 1990, rugpj. 10, 4.


1991

Genys, M. [Užr.] Su šoviniu kišenėje gyvenom...
Laisvas žodis, 1991, bal. 21-30, geg. 1-10, 11-20, 21-31, birž. 1-10, 11-20, 21-30, liep. 1-10, 11-20, 21-31, rugpj. 1-10, 11-20, 21-31, rugs. 1-10, 11-20.

Genys, M. Atminties išsaugojimas.
Laisvas žodis, 1991, kovo 10, 4.

Kaunietis, R. [Užr.] Prisiminkime išduotus– kad kaltieji prabiltų...
Laisvas žodis, 1991, spal. 1–10, 10–20,0–31, lapkr. 1–10, 10–20, 20–30, gruod. 1–10.


1992

Kaunietis, R. [Prierašas] Lagerių dienoraščiai.
Laisvas žodis, 1992, rugpj. 5 d.

Kaunietis, R. [Užr.] Įtarė esant kaltą.
Laisvas žodis, 1992, kovo 31, bal. 28, geg. 12, 22, birž. 3.


1994

Kaunietis, R. Dviejų partizanų mirtis.
Į laisvę, 1994, 118, p. 49–50.

Kaunietis, R. Prieš 50 metų – kelio į laisvę pradžia.
Į laisvę, 1994, 118, 46–48.


1996

Kaunietis, R. [Sud.] Aukštaitijos partizanų prisiminimai. I d.
Vilnius, 1996.

Kaunietis, R. Dobelės miško tragedija.
Tautos atmintis, 1996, 1, 17–25.

Kaunietis, R. Jautri žmonėms ir paukštelių giesmėms.
Tautos atmintis, 1996, 7, 5–9

Kaunietis, R. Kas išdavė būrį?: trumpas komentaras dėl Radvilos būrio sunaikinimo.
Tautos atmintis, 1996, 10, 14–19.

Kaunietis, R. Metraštis, paslėptas durpių fabrike.
Vyzdys, 1995–1996, 2, 32–35


1997

Kaunietis, R. Partizanavimo laiką sutrumpino išdavystė: pasakoja partizanas Aleksas Vaitelis.
Tautos atmintis, 1997, 3, 9–14


1998

Kaunietis, R. [Sud.] Aukštaitijos ir žemaitijos partizanų prisiminimai. II d., pirma knyga
Vilnius, 1998.


1999

Kaunietis, R. „Tai buvo 1952 m. rudenį...“.
Šiaurietiški atsivėrimai. 1999, 8, 8


2000

Kaunietis, R. [Sud.] Aukštaitijos ir žemaitijos partizanų prisiminimai. II d., antra knyga
Vilnius, 2000.

Kaunietis, R. Faktai kaltina.
Varpas, 2000, 6, 18.

Kaunietis, R. Partizano žmona.
Nemunas, 2000, 11/12, 52-55.


2001

Kaunietis, R. [Sud.] Aukštaitijos ir žemaitijos partizanų prisiminimai. III d.
Vilnius, 2001.


2002

Kaunietis, R. [Sud.] Miškiniai. Rinktinė.
Vilnius, 2002.

Kaunietis, R. Atsiprašymas.
Tremtinys, 2002, bal.4, 5.


2004

Kaunietis, R. [Sud.] Aukštaitijos ir žemaitijos partizanų prisiminimai. IV d.
Vilnius, 2004.


2005

Kaunietis, R. Pokario įvykių tema – vis dar skaudi.
Panevėžio rytas, 2005, birž. 15, 8.


2006

Kaunietis, R. [Sud.] Aukštaitijos ir žemaitijos partizanų prisiminimai. V d.
Vilnius, 2006.

Kaunietis, R. Partizanų fotografija Aukštaitijoje.  
Iš Panevėžio praeities: fotografijos kontekstas ir paveldas. Panevėžys, 2006, 108-120.


2007

Kaunietis, R. Pašepečio partizanų likimai nuotraukose.
Kupiškis, 2007, 5, 63-66.


2008

Kaunietis, R. [Sud.] Aukštaitijos ir žemaitijos partizanų prisiminimai. VI d.
Vilnius, 2008.


2009

Kaunietis, R. [Sud.] Laisvės kovotojų prisiminimai. VII d., pirma knyga
Vilnius, 2009.


2010

Kaunietis, R. [Sud.] Laisvės kovotojų prisiminimai. VII d., antra knyga
Vilnius, 2010.


2013

Kaunietis, R. Jei laisve nebūčiau tikėjęs.
Buivydžiai-Panevėžys, 2013.

Kaunietis, R. [Sud.] Laisvės kovotojų prisiminimai. VIII d.
Vilnius, 2013.


2014

Kaunietis, R. [Sud.] Laisvės kovotojų prisiminimai. IX d.
Vilnius, 2014.


2016

Kaunietis, R. [Sud.] Laisvės kovotojų prisiminimai. X d.
Vilnius, 2016.

Kaunietis, R. [Sud.] Laisvės kovų ir netekčių metai. Rinktinė, 1 d.
Vilnius, 2016.

Kaunietis, R. [Sud.] Laisvės kovų ir netekčių metai. Rinktinė, 2 d.
Vilnius, 2016.


2020

Kaunietis, R. Paukščiai į tėviškę grįžta....
Panevėžys, 2020.


2022

Kaunietis, R. Buivydžių kaimas: dokumentai, atsiminimai, žmonės, etnografija.
Panevėžys, 2022.Projektas finansuotas
Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšomis