bibliografijos ir vaizdo/garso įrašų paieška  Girietis, R. [Užr.] Niekšams tylint, broliams raudant…
  Laisvas žodis, 1989, gruod. 16–31; 1990, saus. 1–15, 17–23, 24–31, saus. 31–vas. 6, vas. 7–13, 14–20.

  Kaunietis, R. Užmaršties poezija.
  Laisvas žodis, 1989, vas. 15

  Kaunietis, R. VSK. Ką saugo nuo savo piliečių? Kas atlygins skriaudą?
  Laisvas žodis, 1989, gruod. 16–31, 2.

  Aukštuolis, V. [Užr.] Niekšams tylint, broliams raudant…
  Laisvas žodis, 1990, kovo 22–31, bal. 1–15, 16–30, geg. 1–15.

  Genys, M. [Užr.] Tos aukos nebuvo beprasmės...
  Laisvas žodis, 1990, lapkr. 10, 20, 30, gruod. 10, 24, 31; 1991, saus. 10, vas. 15, 28.

  Genys, M. [Užr.] Vieno lietuvio atsiminimai apie politinių kalinių sukilimą 1954 m. Kingiro lageriuose.
  Laisvas žodis, 1990, birž. 13, 21.

  Genys, M. [Užr.] Žmonės, likimai Lietuvos partizano prisiminimuose.
  Laisvas žodis, 1990, rugpj. 23, 31, rugs. 12, 19, 29.

  Girietis, R. [Užr.] Kodėl jie nužudė mano brolius?
  Laisvas žodis,1990, rugpj. 10, 4.

  Genys, M. [Užr.] Su šoviniu kišenėje gyvenom...
  Laisvas žodis, 1991, bal. 21-30, geg. 1-10, 11-20, 21-31, birž. 1-10, 11-20, 21-30, liep. 1-10, 11-20, 21-31, rugpj. 1-10, 11-20, 21-31, rugs. 1-10, 11-20.

  Genys, M. Atminties išsaugojimas.
  Laisvas žodis, 1991, kovo 10, 4.

  Kaunietis, R. [Užr.] Prisiminkime išduotus– kad kaltieji prabiltų...
  Laisvas žodis, 1991, spal. 1–10, 10–20,0–31, lapkr. 1–10, 10–20, 20–30, gruod. 1–10.

  Kaunietis, R. [Prierašas] Lagerių dienoraščiai.
  Laisvas žodis, 1992, rugpj. 5 d.

  Kaunietis, R. [Užr.] Įtarė esant kaltą.
  Laisvas žodis, 1992, kovo 31, bal. 28, geg. 12, 22, birž. 3.

  Kaunietis, R. Dviejų partizanų mirtis.
  Į laisvę, 1994, 118, p. 49–50.

  Kaunietis, R. Prieš 50 metų – kelio į laisvę pradžia.
  Į laisvę, 1994, 118, 46–48.

  Kaunietis, R. [Sud.] Aukštaitijos partizanų prisiminimai. I d.
  Vilnius, 1996.

  Kaunietis, R. Dobelės miško tragedija.
  Tautos atmintis, 1996, 1, 17–25.

  Kaunietis, R. Jautri žmonėms ir paukštelių giesmėms.
  Tautos atmintis, 1996, 7, 5–9

  Kaunietis, R. Kas išdavė būrį?: trumpas komentaras dėl Radvilos būrio sunaikinimo.
  Tautos atmintis, 1996, 10, 14–19.

  Kaunietis, R. Metraštis, paslėptas durpių fabrike.
  Vyzdys, 1995–1996, 2, 32–35

  Kaunietis, R. Partizanavimo laiką sutrumpino išdavystė: pasakoja partizanas Aleksas Vaitelis.
  Tautos atmintis, 1997, 3, 9–14

  Kaunietis, R. [Sud.] Aukštaitijos ir žemaitijos partizanų prisiminimai. II d., pirma knyga
  Vilnius, 1998.

  Kaunietis, R. „Tai buvo 1952 m. rudenį...“.
  Šiaurietiški atsivėrimai. 1999, 8, 8

  Kaunietis, R. [Sud.] Aukštaitijos ir žemaitijos partizanų prisiminimai. II d., antra knyga
  Vilnius, 2000.

  Kaunietis, R. Faktai kaltina.
  Varpas, 2000, 6, 18.

  Kaunietis, R. Partizano žmona.
  Nemunas, 2000, 11/12, 52-55.

  Kaunietis, R. [Sud.] Aukštaitijos ir žemaitijos partizanų prisiminimai. III d.
  Vilnius, 2001.


  Kaunietis, R. [Sud.] Miškiniai. Rinktinė.
  Vilnius, 2002.

  Kaunietis, R. Atsiprašymas.
  Tremtinys, 2002, bal.4, 5.

  Kaunietis, R. [Sud.] Aukštaitijos ir žemaitijos partizanų prisiminimai. IV d.
  Vilnius, 2004.

  Kaunietis, R. Pokario įvykių tema – vis dar skaudi.
  Panevėžio rytas, 2005, birž. 15, 8.

  Kaunietis, R. [Sud.] Aukštaitijos ir žemaitijos partizanų prisiminimai. V d.
  Vilnius, 2006.

  Kaunietis, R. Partizanų fotografija Aukštaitijoje. 
  Iš Panevėžio praeities: fotografijos kontekstas ir paveldas, 2006. Panevėžys

  Kaunietis, R. Pašepečio partizanų likimai nuotraukose.
  Kupiškis, 2007, 5, 63-66.

  Kaunietis, R. [Sud.] Aukštaitijos ir žemaitijos partizanų prisiminimai. VI d.
  Vilnius, 2008.

  Kaunietis, R. [Sud.] Laisvės kovotojų prisiminimai. VII d., pirma knyga
  Vilnius, 2009.

  Kaunietis, R. [Sud.] Laisvės kovotojų prisiminimai. VII d., antra knyga
  Vilnius, 2010.

  Kaunietis, R. Jei laisve nebūčiau tikėjęs.
  Buivydžiai-Panevėžys, 2013.

  Kaunietis, R. [Sud.] Laisvės kovotojų prisiminimai. VIII d.
  Vilnius, 2013.

  Kaunietis, R. [Sud.] Laisvės kovotojų prisiminimai. IX d.
  Vilnius, 2014.

  Kaunietis, R. [Sud.] Laisvės kovotojų prisiminimai. X d.
  Vilnius, 2016.

  Kaunietis, R. [Sud.] Laisvės kovų ir netekčių metai. Rinktinė, 1 d.
  Vilnius, 2016.

  Kaunietis, R. [Sud.] Laisvės kovų ir netekčių metai. Rinktinė, 2 d.
  Vilnius, 2016.

  Kaunietis, R. Paukščiai į tėviškę grįžta....
  Panevėžys, 2020.

  Kaunietis, R. Buivydžių kaimas: dokumentai, atsiminimai, žmonės, etnografija.
  Panevėžys, 2022.

  Abarius, L., Kaunietis, R. Vienos pokario nakties istorijos pėdsakais.
  Mūsų Ignalina, 2009, spal. 20, 5-6.

  Čepulytė, A. (2010). Romo Kauniečio garso įrašų archyvas.
  Tautosakos darbai, 39, 290–292.

  Čepulytė, A. (2011) Probleminiai ginkluotos rezistencijos įamžinimo aspektai.
  Lietuvos istorijos studijos, 28, 116-128.

  Čepulytė, A. (2012) Trumpa Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio ženklo ir jo autoriaus istorija.
  Kariūnas, 1 (112), 42–43.

  Čepulytė, A. (2013) Ekspedicijos siekis išsaugoti gyvąją Sajų sodybos atmintį.
  Savanoris, 3, 12-13.

  Čepulytė, A. (2013) Partizaninio karo vietų įpaveldinimas: besikeičianti vertybės samprata.
  Acta humanitarica universitatis Saulensis, 16, 206-220.

  Čepulytė, A., Kulevičius S. (2012) Netradicinė akademinė vasara Sajų sodyboje Balandiškyje.
  Lietuvos istorijos studijos, 30, 200-203.

  Čepulytė, A., Petrauskas, G. (2011) Archeologiniai partizanų bunkerių tyrimai: naujo lūžio pradžia?
  Sibiro alma mater. Ave, vita! Būk sveikas, gyvenime!, 182–191.

  Čepulytė, A., Petrauskas, G. (2011) Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo bunkerio archeologiniai tyrimai Daugėliškių miške.
  Genocidas ir rezistencija, 2 (30), 165–172.

  Čepulytė, A., Vaitkevičius V. (2013) Iš 1949 m. Lietuvos partizanų vadų susitikimo istorijos: laikas ir vieta.
  Lietuvos istorijos studijos, 32, 99-124.

  Debesis, M. (2015) Laisvės kovų atmintis.
  Lietuvos istorijos studijos, 36, 161-163.

  Grendaitė, R. (2016) Uždegėme žvakeles Laisvės kovotojams.
  Tremtinys, lapkr. 11, 8.

  Grendaitė, R. (2019) Išgyvenome istoriją.
  Atspindžiai, rugs. 3, 5.

  Ivanovaitė, L., Petrauskas, G. (2014) Ignoto Nasutavičiaus Bondaro būrio bunkerio Pagrendos miške tyrimai.
  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2013 metais, 471-476.

  Kotova, A. (2021) Su Laisvės kovotojais rankomis susikibus.
  Būdas, 6, 92-95.

  Kotova, A. (2022) Laisvės kovos istorija Mockevičių brolių ir seserų pasakojime.
  Būdas, 4, 52-61.

  Lovčikienė, E. (2019) Didieji sapnai Lietuvos asmenybių dienoraščiuose ir prisiminimuose.
  Būdas, 4, 52-61.

  Lovčikienė, E. (2020) Laisvės kovotojų sapnų pasakojimai analitinės psichologijos požiūriu.
  Būdas, 6, 47-63

  Mažylis, B. (1995) Mitabynės kaimo vietoje dabar ošia pušys, o prieš 50 metų aidėjo šūviai ir degė trobos.
  Panevėžio rytas, vas. 3, 9.

  Mažylis, B. (1995) Mitabynės tragediją prisimenant.
  Tėvynė, vas. 4, 1.

  Mažylis, B. (1995) Mitkuose aidėjo šūviai.
  Tėvynė, kovo 4, 2.

  Mažylis, B. (1996) Apie partizanų grupės kautynes prie Mitkų kaimo.
  Šaltinis, 5/6, 70–71.

  Mažylis, B. (2012) Kad laisvės kovos nepamirštos būtų.
  Rinkos aikštė, geg. 29, 16.

  Mažylis, B. (2015) Partizaninės kovos pradžia.
  Paįstrietis, 18, 2.

  Montvydas, Ž. (2017) 8 (ne)tiesos apie Lietuvos partizanus.
  15min.lt

  Montvydas, Ž. (2019) Blaivi pergalė ir neblaivus pralaimėjimas: Lietuvos partizanų kova su alkoholizmu.
  Iliustruotoji istorija, 11, 10–17

  Montvydas, Ž. (2022) Lietuvos partizanų laidotuvės 1944-1969 m.
  Būdas, 2, 63–74.

  Montvydas, Ž. (2022) Lietuvos partizanų palaikų niekinimas.
  Būdas, 1, 46–60.

  Paskočiumaitė, G. (2016) Akademinės stovyklos „Laisvės kovų atmintis“ atgarsiai.
  Lietuvos istorijos studijos, 38, 154–156.

  Paskočiumaitė, G. (2018) Iš praeities tavo sūnūs: Lietuvos istorija partizanų akimis.
  Liaudies kultūra, 4, 33–43

  Paskočiumaitė, G. (2019) Jono Žemaičio gyvenimo ir kovos kelias.
  Kelionė, 4, 106–111.

  Paskočiumaitė, G. (2019) Slapyvardžiai partizaniniame kare: nuo konspiracijos iki įvaizdžio.
  Iliustruotoji istorija. 8, 50-55.

  Paskočiumaitė, G. (2020) Lietuvos istorinis pasakojimas. 1944-1953 m. partizanų perspektyva.
  Acta Historica Universitatis Klaipedensis, XL, 25–80.

  Paskočiumaitė, G. (2022) Antisovietinio partizaninio karo pasakojimas: vienos šeimos atvejis.
  Tautosakos darbai, 62, 86-103

  Paskočiumaitė, G. (2022) Lietuvos antisovietinio partizaninio karo istorinė atmintis trečiosios kartos pasakojimuose.
  Tautosakos darbai, 62, 86–103.

  Petrauskas, G. (2012) Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo bunkerio Daugėliškių miške tyrimai.
  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2010 metais, 515-522.

  Petrauskas, G. (2020) Lietuvos partizaninio karo vietų žvalgymai Žemaitijos nacionaliniame parke.
  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2019 metais, 449-461.

  Petrauskas, G. (2020) Lietuvos partizaninio karo archeologijos dešimtmetis: tyrimų kryptys ir ateities perspektyvos.
  Acta Historica Universitatis Klaipedensis, XL, 97–139.

  Petrauskas, G. (2022) Battlefields of the Lithuanian Partisan War: A Complex Approach.
  Archaeologia Historica (European Contemporary and Historical Archaeology Special Issues, 1)