bibliografijos ir vaizdo/garso įrašų paieška  Girietis, R. [Užr.] Niekšams tylint, broliams raudant…
  Laisvas žodis, 1989, gruod. 16–31; 1990, saus. 1–15, 17–23, 24–31, saus. 31–vas. 6, vas. 7–13, 14–20.

  Kaunietis, R. Užmaršties poezija.
  Laisvas žodis, 1989, vas. 15

  Kaunietis, R. VSK. Ką saugo nuo savo piliečių? Kas atlygins skriaudą?
  Laisvas žodis, 1989, gruod. 16–31, 2.

  Aukštuolis, V. [Užr.] Niekšams tylint, broliams raudant…
  Laisvas žodis, 1990, kovo 22–31, bal. 1–15, 16–30, geg. 1–15.

  Genys, M. [Užr.] Tos aukos nebuvo beprasmės...
  Laisvas žodis, 1990, lapkr. 10, 20, 30, gruod. 10, 24, 31; 1991, saus. 10, vas. 15, 28.

  Genys, M. [Užr.] Vieno lietuvio atsiminimai apie politinių kalinių sukilimą 1954 m. Kingiro lageriuose.
  Laisvas žodis, 1990, birž. 13, 21.

  Genys, M. [Užr.] Žmonės, likimai Lietuvos partizano prisiminimuose.
  Laisvas žodis, 1990, rugpj. 23, 31, rugs. 12, 19, 29.

  Girietis, R. [Užr.] Kodėl jie nužudė mano brolius?
  Laisvas žodis,1990, rugpj. 10, 4.

  Genys, M. [Užr.] Su šoviniu kišenėje gyvenom...
  Laisvas žodis, 1991, bal. 21-30, geg. 1-10, 11-20, 21-31, birž. 1-10, 11-20, 21-30, liep. 1-10, 11-20, 21-31, rugpj. 1-10, 11-20, 21-31, rugs. 1-10, 11-20.

  Genys, M. Atminties išsaugojimas.
  Laisvas žodis, 1991, kovo 10, 4.

  Kaunietis, R. [Užr.] Prisiminkime išduotus– kad kaltieji prabiltų...
  Laisvas žodis, 1991, spal. 1–10, 10–20,0–31, lapkr. 1–10, 10–20, 20–30, gruod. 1–10.

  Kaunietis, R. [Prierašas] Lagerių dienoraščiai.
  Laisvas žodis, 1992, rugpj. 5 d.

  Kaunietis, R. [Užr.] Įtarė esant kaltą.
  Laisvas žodis, 1992, kovo 31, bal. 28, geg. 12, 22, birž. 3.

  Kaunietis, R. Dviejų partizanų mirtis.
  Į laisvę, 1994, 118, p. 49–50.

  Kaunietis, R. Prieš 50 metų – kelio į laisvę pradžia.
  Į laisvę, 1994, 118, 46–48.

  Kaunietis, R. [Sud.] Aukštaitijos partizanų prisiminimai. I d.
  Vilnius, 1996.

  Kaunietis, R. Dobelės miško tragedija.
  Tautos atmintis, 1996, 1, 17–25.

  Kaunietis, R. Jautri žmonėms ir paukštelių giesmėms.
  Tautos atmintis, 1996, 7, 5–9

  Kaunietis, R. Kas išdavė būrį?: trumpas komentaras dėl Radvilos būrio sunaikinimo.
  Tautos atmintis, 1996, 10, 14–19.

  Kaunietis, R. Metraštis, paslėptas durpių fabrike.
  Vyzdys, 1995–1996, 2, 32–35

  Kaunietis, R. Partizanavimo laiką sutrumpino išdavystė: pasakoja partizanas Aleksas Vaitelis.
  Tautos atmintis, 1997, 3, 9–14

  Kaunietis, R. [Sud.] Aukštaitijos ir žemaitijos partizanų prisiminimai. II d., pirma knyga
  Vilnius, 1998.

  Kaunietis, R. „Tai buvo 1952 m. rudenį...“.
  Šiaurietiški atsivėrimai. 1999, 8, 8

  Kaunietis, R. [Sud.] Aukštaitijos ir žemaitijos partizanų prisiminimai. II d., antra knyga
  Vilnius, 2000.

  Kaunietis, R. Faktai kaltina.
  Varpas, 2000, 6, 18.

  Kaunietis, R. Partizano žmona.
  Nemunas, 2000, 11/12, 52-55.

  Kaunietis, R. [Sud.] Aukštaitijos ir žemaitijos partizanų prisiminimai. III d.
  Vilnius, 2001.


  Kaunietis, R. [Sud.] Miškiniai. Rinktinė.
  Vilnius, 2002.

  Kaunietis, R. Atsiprašymas.
  Tremtinys, 2002, bal.4, 5.

  Kaunietis, R. [Sud.] Aukštaitijos ir žemaitijos partizanų prisiminimai. IV d.
  Vilnius, 2004.

  Kaunietis, R. Pokario įvykių tema – vis dar skaudi.
  Panevėžio rytas, 2005, birž. 15, 8.

  Kaunietis, R. [Sud.] Aukštaitijos ir žemaitijos partizanų prisiminimai. V d.
  Vilnius, 2006.

  Kaunietis, R. Partizanų fotografija Aukštaitijoje. 
  Iš Panevėžio praeities: fotografijos kontekstas ir paveldas, 2006. Panevėžys

  Kaunietis, R. Pašepečio partizanų likimai nuotraukose.
  Kupiškis, 2007, 5, 63-66.

  Kaunietis, R. [Sud.] Aukštaitijos ir žemaitijos partizanų prisiminimai. VI d.
  Vilnius, 2008.

  Kaunietis, R. [Sud.] Laisvės kovotojų prisiminimai. VII d., pirma knyga
  Vilnius, 2009.

  Kaunietis, R. [Sud.] Laisvės kovotojų prisiminimai. VII d., antra knyga
  Vilnius, 2010.

  Kaunietis, R. Jei laisve nebūčiau tikėjęs.
  Buivydžiai-Panevėžys, 2013.

  Kaunietis, R. [Sud.] Laisvės kovotojų prisiminimai. VIII d.
  Vilnius, 2013.

  Kaunietis, R. [Sud.] Laisvės kovotojų prisiminimai. IX d.
  Vilnius, 2014.

  Kaunietis, R. [Sud.] Laisvės kovotojų prisiminimai. X d.
  Vilnius, 2016.

  Kaunietis, R. [Sud.] Laisvės kovų ir netekčių metai. Rinktinė, 1 d.
  Vilnius, 2016.

  Kaunietis, R. [Sud.] Laisvės kovų ir netekčių metai. Rinktinė, 2 d.
  Vilnius, 2016.

  Kaunietis, R. Paukščiai į tėviškę grįžta....
  Panevėžys, 2020.

  Kaunietis, R. Buivydžių kaimas: dokumentai, atsiminimai, žmonės, etnografija.
  Panevėžys, 2022.

  Abarius, L., Kaunietis, R. Vienos pokario nakties istorijos pėdsakais.
  Mūsų Ignalina, 2009, spal. 20, 5-6.

  Čepulytė, A. (2010). Romo Kauniečio garso įrašų archyvas.
  Tautosakos darbai, 39, 290–292.

  Čepulytė, A. (2011) Probleminiai ginkluotos rezistencijos įamžinimo aspektai.
  Lietuvos istorijos studijos, 28, 116-128.

  Čepulytė, A. (2012) Trumpa Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio ženklo ir jo autoriaus istorija.
  Kariūnas, 1 (112), 42–43.

  Čepulytė, A. (2013) Ekspedicijos siekis išsaugoti gyvąją Sajų sodybos atmintį.
  Savanoris, 3, 12-13.

  Čepulytė, A. (2013) Partizaninio karo vietų įpaveldinimas: besikeičianti vertybės samprata.
  Acta humanitarica universitatis Saulensis, 16, 206-220.

  Čepulytė, A., Kulevičius S. (2012) Netradicinė akademinė vasara Sajų sodyboje Balandiškyje.
  Lietuvos istorijos studijos, 30, 200-203.

  Čepulytė, A., Petrauskas, G. (2011) Archeologiniai partizanų bunkerių tyrimai: naujo lūžio pradžia?
  Sibiro alma mater. Ave, vita! Būk sveikas, gyvenime!, 182–191.

  Čepulytė, A., Petrauskas, G. (2011) Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo bunkerio archeologiniai tyrimai Daugėliškių miške.
  Genocidas ir rezistencija, 2 (30), 165–172.

  Čepulytė, A., Vaitkevičius V. (2013) Iš 1949 m. Lietuvos partizanų vadų susitikimo istorijos: laikas ir vieta.
  Lietuvos istorijos studijos, 32, 99-124.

  Debesis, M. (2015) Laisvės kovų atmintis.
  Lietuvos istorijos studijos, 36, 161-163.

  Grendaitė, R. (2016) Uždegėme žvakeles Laisvės kovotojams.
  Tremtinys, lapkr. 11, 8.

  Grendaitė, R. (2019) Išgyvenome istoriją.
  Atspindžiai, rugs. 3, 5.

  Ivanovaitė, L., Petrauskas, G. (2014) Ignoto Nasutavičiaus Bondaro būrio bunkerio Pagrendos miške tyrimai.
  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2013 metais, 471-476.

  Kotova, A. (2021) Su Laisvės kovotojais rankomis susikibus.
  Būdas, 6, 92-95.

  Kotova, A. (2022) Laisvės kovos istorija Mockevičių brolių ir seserų pasakojime.
  Būdas, 4, 52-61.

  Lovčikienė, E. (2019) Didieji sapnai Lietuvos asmenybių dienoraščiuose ir prisiminimuose.
  Būdas, 4, 52-61.

  Lovčikienė, E. (2020) Laisvės kovotojų sapnų pasakojimai analitinės psichologijos požiūriu.
  Būdas, 6, 47-63

  Mažylis, B. (1995) Mitabynės kaimo vietoje dabar ošia pušys, o prieš 50 metų aidėjo šūviai ir degė trobos.
  Panevėžio rytas, vas. 3, 9.

  Mažylis, B. (1995) Mitabynės tragediją prisimenant.
  Tėvynė, vas. 4, 1.

  Mažylis, B. (1995) Mitkuose aidėjo šūviai.
  Tėvynė, kovo 4, 2.

  Mažylis, B. (1996) Apie partizanų grupės kautynes prie Mitkų kaimo.
  Šaltinis, 5/6, 70–71.

  Mažylis, B. (2012) Kad laisvės kovos nepamirštos būtų.
  Rinkos aikštė, geg. 29, 16.

  Mažylis, B. (2015) Partizaninės kovos pradžia.
  Paįstrietis, 18, 2.

  Montvydas, Ž. (2017) 8 (ne)tiesos apie Lietuvos partizanus.
  15min.lt

  Montvydas, Ž. (2019) Blaivi pergalė ir neblaivus pralaimėjimas: Lietuvos partizanų kova su alkoholizmu.
  Iliustruotoji istorija, 11, 10–17

  Montvydas, Ž. (2022) Lietuvos partizanų laidotuvės 1944-1969 m.
  Būdas, 2, 63–74.

  Montvydas, Ž. (2022) Lietuvos partizanų palaikų niekinimas.
  Būdas, 1, 46–60.

  Paskočiumaitė, G. (2016) Akademinės stovyklos „Laisvės kovų atmintis“ atgarsiai.
  Lietuvos istorijos studijos, 38, 154–156.

  Paskočiumaitė, G. (2018) Iš praeities tavo sūnūs: Lietuvos istorija partizanų akimis.
  Liaudies kultūra, 4, 33–43

  Paskočiumaitė, G. (2019) Jono Žemaičio gyvenimo ir kovos kelias.
  Kelionė, 4, 106–111.

  Paskočiumaitė, G. (2019) Slapyvardžiai partizaniniame kare: nuo konspiracijos iki įvaizdžio.
  Iliustruotoji istorija. 8, 50-55.

  Paskočiumaitė, G. (2020) Lietuvos istorinis pasakojimas. 1944-1953 m. partizanų perspektyva.
  Acta Historica Universitatis Klaipedensis, XL, 25–80.

  Paskočiumaitė, G. (2022) Antisovietinio partizaninio karo pasakojimas: vienos šeimos atvejis.
  Tautosakos darbai, 62, 86-103

  Paskočiumaitė, G. (2022) Lietuvos antisovietinio partizaninio karo istorinė atmintis trečiosios kartos pasakojimuose.
  Tautosakos darbai, 62, 86–103.

  Petrauskas, G. (2012) Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo bunkerio Daugėliškių miške tyrimai.
  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2010 metais, 515-522.

  Petrauskas, G. (2020) Lietuvos partizaninio karo vietų žvalgymai Žemaitijos nacionaliniame parke.
  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2019 metais, 449-461.

  Petrauskas, G. (2020) Lietuvos partizaninio karo archeologijos dešimtmetis: tyrimų kryptys ir ateities perspektyvos.
  Acta Historica Universitatis Klaipedensis, XL, 97–139.

  Petrauskas, G. (2022) Battlefields of the Lithuanian Partisan War: A Complex Approach.
  Archaeologia Historica (European Contemporary and Historical Archaeology Special Issues, 1)

  Petrauskas, G., Ivanovaitė, L. (2019) Investigating Bunkers: Lithuanian Partisans, Archaeology and Excavation in Pagrenda Forest.
  Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich, 10, 179–205.

  Petrauskas, G., Montvydas, Ž., Petrauskienė, A. (2021) Partizanų bunkerių ir žeminių žvalgymai Jurbarko rajone.
  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2020 metais, 635-640.

  Petrauskas, G., Petrauskienė, A. (2015) 12-oji šiuolaikinės ir istorinės teorinės archeologijos konferencija „Tamsieji naujausieji laikai: totalitarizmo, autoritarizmo ir represijų archeologija“.
  Lietuvos archeologija, 41, 197–201.

  Petrauskas, G., Petrauskienė, A. (2018) Blinstrubiškių miško partizanai: istorija, archeologija ir paveldosauga.
  In: Astramskas, A., Juzėnas, D. (sud.) Iš Panevėžio praeities: miško broliai. XX konferencijos pranešimai. Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 54–72.

  Petrauskas, G., Petrauskienė, A. (2018) Partizanų žeminės Blinstrubiškių miške aplinkos žvalgymai.
  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2017 metais, 632-641.

  Petrauskas, G., Petrauskienė, A. (2020) Archaeology of the Lithuanian Partisan War: Case of the Partisan Bunker ir Daugėliškiai Forest.
  In: Symonds, J., Vařeka, P. (eds.) Archaeologies of Totalitarianism, Authoritarianism, and Repression: Dark Modernities (Palgrave Studies in Cultural Heritage and Conflict). Cham: Palgrave Macmillan, 149–170.

  Petrauskas, G., Petrauskienė, A., Vaitkevičius, V. (2018) Archaeology of Modern Conflict: The War after the War in Lithuania and Battle of Užpelkiai Forest, 1949.
  In: Moreira, N., Derderian, M., Bissonnette, A. (eds.) Fields of Conflict Conference 2018 Pequot Museum. Conference Proceedings. Mashantucket Pequot Museum and Research Center, 3, 4–19.

  Petrauskas, G., Petrauskienė, A., Vaitkevičius, V. (2018) Iš Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio istorijos: 1949 m. rugpjūčio 13 d. Užpelkių miško kautynės.
  Acta Historica Universitatis Klaipedensis, XXXVI, 151–174.

  Petrauskas, G., Vaitkevičius, V. (2013)  Lietuvos partizanų ryšininkų Sajų sodybos Balandiškyje tyrimai.
  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2012 metais, 642-651.

  Petrauskas, G., Vaitkevičius, V. (2013) Kompleksiniai Sajų sodybos Balandiškyje tyrimai.
  Gimtasai kraštas, 6, 94–100.

  Petrauskas, G., Vaitkevičius, V. (2014) Lietuvos partizanų ryšininkų Sajų sodybos Balandiškyje tyrimai.
  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2013 metais, 482-489.

  Petrauskas, G., Vaitkevičius, V. (2019) II Pasaulinio ir Lietuvos partizaninio karų vietų žvalgymai Jurbarko, Kauno ir Radviliškio rajonuose.
  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2018 metais, 590-600.

  Petrauskas, G., Vaitkevičius, V. (2020) Legečių miško partizanų žeminės aplinka.
  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2019 metais, 443-448.

  Petrauskas, G., Vaitkevičius, V. (2020) Partizaninio karo vietos Pasvalio ir Radviliškio rajonuose.
  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2019 metais, 461-467.

  Petrauskas, G., Vaitkevičius, V., Petrauskienė, A., Kuckailis, E. (2018) Užpelkių miško kautynių vieta.
  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2017 metais, 653-656.

  Petrauskas, G., Vaitkevičius, V., Petrauskienė, A., Kuckailis, E. (2018)
  Lietuvos partizaninio karo vietų žvalgymai.
  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2017 metais,
  641-653.

  Petrauskas, G., Vaitkevičius, V., Petrauskienė, A., Kuckailis, E. (2017) Lietuvos partizaninio karo vietų žvalgymai Radviliškio rajone.
  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2016 metais, 441-450.

  Petrauskas, G., Vaitkevičius, V., Petrauskienė, A., Kuckailis, E. (2016) II Pasaulinio ir Lietuvos partizaninio karo vietų žvalgymai.
  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais, 498-510.

  Petrauskas, G., Vaitkevičius, V., Petrauskienė, A., Kuckailis, E. (2015) Užpelkių kautynių vietos žvalgymai.
  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2014 metais, 587-592

  Petrauskienė A (2021) Moteris Lietuvos partizaniniame kare: nuo formalaus reglamentavimo iki praktinio veikimo.
  Acta Historica Universitatis Klaipedensis, XLII, 241-261.

  Petrauskienė A. (2014). Partizano dienoraštis po 65 metų. [recenzija: Balys Vaičėnas. Partizano sąsiuviniai. Lokio rinktinės vado dienoraštis, laiškai, manifestaciniai tekstai / Sudarytojai Klaudijus Driskius, Rūta Mozūraitė, Paulius V. Subačius. Vilnius, 2013].
  Lietuvos istorijos studijos, 33, 236- 239.

  Petrauskienė A. (2017) Partizanų valstybė: nauja partizaninio karo interpretacija.
  Karys, 2, 48– 53.

  Petrauskienė A. (2020). Gyvenimas – ne visada saldžios košės šaukštas. [recenzija: Ėmužis M. Partizanė: Monika Alūzaitė – moteris laisvės kovose: mokslo studija. Vilnius: Baltos lankos, 2020].
  Acta Historica Universitatis Klaipedensis, XL, 381-385.

  Petrauskienė A. (2022) Lietuvos partizaninio karo tema muziejuose sovietmečiu ir atkūrus nepriklausomybę. Lietuvos istorijos studijos, 49, 80–95.
  Lietuvos istorijos studijos, 49, 80–95.

  Petrauskienė A. (2022) The Partisan War in Lithuanian Memory Culture after 1990.
  Unknown War: Anti-Soviet Resistance in Lithuania and its legacies, ed. By Arūnas Streikus, London: Routledge, 127-148.

  Petrauskienė A., Montvydas Ž. (2017) Nepriklausomos Lietuvos kartos atsakas Rūtai Vanagaitei.
  15min.lt

  Petrauskienė A., Vaitkevičius V. (2017) (At)kuriant partizanų archyvą.
  Nepriklausomybės sąsiuviniai, 2, 58

  Petrauskienė A., Vaitkevičius V. (2017) (Ne)parašyta 1944-1953 m. Lietuvos partizaninio karo istorija.
  Nepriklausomybės sąsiuviniai, 1, 72–79.

  Petrauskienė A., Vaitkevičius V. (2017) Atrandant partizaninio karo paveldą.
  Nepriklausomybės sąsiuviniai, 3, 62–71.

  Petrauskienė, A. (2015) Laisvės kovotojų prisiminimai: 1944–1953 m. partizaninio karo dalyvių vardynas.
  Acta Museologica Lithuanica, 2, 199–714

  Petrauskienė, A. (2016) Laisvės kovotojas ir vieta: kitoks partizanų vado Petro Bartkaus pasakojimas.
  Genocidas ir rezistencija, 2 (40), 51-67.

  Petrauskienė, A. (2016) Lietuvos partizanų bunkerių ir žeminių atstatymas 1991–2011 m.
  Gimtasai kraštas, 1, 44–51.

  Petrauskienė, A. (2016) LLKS signataras Petras Bartkus-Žadgaila.
  Tremtinys, 35, 7-8.

  Petrauskienė, A. (2016) Organizacijos „Nepriklausoma Lietuva“ mažasis archyvas.
  Iš: K. Grigaliūnas, sud., Vaizdų archyvas. Sąsiuvinys Nr. 2. Vilnius, 166–173.

  Petrauskienė, A. (2017) Lietuvos partizanų pogrindžio valstybės bruožai.
  Tautosakos darbai, 53, 155–174.

  Petrauskienė, A. (2017) Partizaninio karo vietos: įamžinimas ir įpaveldinimas nepriklausomoje Lietuvoje.
  Vilnius, 2017

  Petrauskienė, A. (2018) Karas ir šventės. Partizanų švenčių ir atmintinų datų kalendorius.
  Liaudies kultūra, 4, 77-85.

  Petrauskienė, A. (2018) Kunigai ir laisvės kovos.
  XXI amžius, 31, 8.

  Petrauskienė, A. (2018) O kai gulėsiu aš ant gatvės....
  Vaizdų archyvas. Sąsiuvinys Nr. 3. Vilnius, 283-287.

  Petrauskienė, A., Petrauskas G., Vaitkevičius, V. (2017) Partizanų bunkeris Daugėliškių miške: kompleksinių tyrimų studija ir šaltiniai.
  Vilnius, 2017.

  Petrauskienė, A., Petrauskas, G. (2014) Naujausiųjų laikų konfliktų archeologija: Lietuvos partizaninio karo tyrimų atvejis.
  Lietuvos archeologija, 40, 221-253.

  Petrauskienė, A., Petrauskas, G. (2019) Iš partizaninio karo istorijos: Kai miškas tampa namais.
  Iliustruotoji istorija, 12, 24–33.

  Petrauskienė, A., sud. (2015). Laisvės kova laimėta! Kaišiadorių krašto partizanų istorija. (parodos katalogas).
  Kaišiadorys, 2015.

  Petrauskienė, A., Vaitkevičius V. (2014) Kelyje į 1949 m. partizanų vadų susitikimą.
  Lietuvos istorijos studijos, 34, 104-130.

  Petrauskienė, A., Vaitkevičius, V. (2014) Kur laisvė eina, ten laimė seka.
  Liaudies kultūra, 1, 17-27.

  Petrauskienė. A, Vaitkevičius V. (2019) Iš partizaninio karo istorijos: Moterys ir karas.
  Iliustruotoji istorija, 6, 18–27.

  Petrauskienė. A, Vaitkevičius V. (2019) Iš partizaninio karo istorijos: 1949-ųjų vasaris.
  Iliustruotoji istorija, 4, 20–27.

  Stachovaitė, I. (2017) Paminklas, kurio nereikia statyti. Paminklas, kurį reikia išsaugoti!.
  Bernardinai.lt

  Stalilionis, A. (2019) Poetas, partizanas Bronius Krivickas-Vilnius (1919-1952).
  Vilnius, 2019.

  Stalilionis, A. (2020) Partizano, kario savanorio pėdomis sekė jo dukra.
  Darbas, 130, 5.

  Striužas, V. (2001) Konferencija "Pasipriešinimo kovos Švenčionių krašte 1944–1953 metais".
  Lietuvos istorijos metraštis, 2000, 455.

  Striužas, V. (2003) ...Vilioja laisva partizanų daina.
  Žeimenos krantai, rugs. 17, 1, 3.

  Striužas, V. (2003) Pagerbti Labanoro girios partizanai (Švenčionių rajonas).
  Tautininkų žinios, 17, 1.

  Striužas, V. (2006) Adutiškio ir Tverečiaus apylinkių (Antanų girios) partizanų tremtinių dainos, eilėraščiai.
  Liaudies kultūra, 3, 47-55.

  Striužas, V. (2006) Istorijoje nebus užmirštos ir lietuvių partizanų laisvės kovos.
  Mažoji Reškutėnų kronika, D. 3, 127-129

  Striužas, V. (2009) "Atleisk jiems, Viešpatie, nes jie nežino, ką daro": likimų takais.
  Nalšios žemė, geg. 5, 4.

  Striužas, V. (2012) Liūdnos Velykos Dačiūnuose ir NKVD melas.
  Šiaurės Rytai, bal. 14, 6.

  Striužas, V. (2017) Laisvės kova Pabradės valsčiuje 1941 metais, pasipriešinimo faktai 1943-1953 metais. 1943-1953 metų Pabradės krašto istorijos ir kultūros paveldas.
  Pabradė, 36-58.

  Striužas, V. (2019) Triskart paniekintieji.
  XXI amžius, lapkr. 2, 6.

  Striužas, V. (2019) Užliejamas paplūdimys įrenginėjamas ant partizanų kapavietės?
  Rinkosaikštė.lt

  Striužas, V. (2020) Labanoro girios (Kiauneliškio) kautynės: tai įvyko prieš 75-erius metus.
  Mūsų Ignalina, kovo 10, 3-4 psl.

  Striužas, V. (2021) Lietuvos partizanų užkasimo vietos ir kapai.
  Būdas, 50-68.

  Šimanauskaitė, I. (2017) Raportas apie akademinio jaunimo vasaros stovyklą.
  Lietuvos istorijos studijos, 40, 153-157.

  Šipelytė, M. (2014) Laiškas redaktoriui: sostinių magija.
  Naujasis židinys-Aidai, 1, 1-3.

  Šipelytė, M. (2015) Partizanai ir Lietuva.
  Naujasis židinys-Aidai, 3, 65-68.

  Vaitkevičienė, D. (2019) „Neduok, Dieve, svetur kaulus padėti“: Sibiro tremtinių palaikų sugrąžinimas į Tėvynę.
  Būdas, 5, 14–31.

  Vaitkevičius V. (2018) Keliai į 1949 m. Lietuvos partizanų vadų susitikimą,
  Liaudies kultūra, 2018, 4, 44–49.

  Vaitkevičius V. (2018) Lietuvos partizanų tapatybės dėlionė.
  Liaudies kultūra, 2018, 4, 11 –23.

  Vaitkevičius V. (2020) History of the Lithuanian Partisan Underground State (1944–1953).
  Violent Resistance. From the Baltics to Central, Eastern and South Eastern Europe 1944–1956. Paderborn: Ferdinand Schoningh, 2022, 52–71.

  Vaitkevičius V. (2020) Įvadas.
  Acta Historica Universitatis Klaipedensis, XL, 15–21.

  Vaitkevičius V., Petrauskienė A. (2019) Lietuvos partizanų valstybė. Istorija iš pirmų lūpų.
  Vilnius, 2019.

  Vaitkevičius V., sud. (2018) Keliai į 1949 m. Lietuvos partizanų vadų susitikimą.
  Vilnius, 2018.

  Vaitkevičius, V. (2020) Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio taryba: nariai, jų veikla ir diskusijos.
  Acta Historica Universitatis Klaipedensis, XL, 143–377.

  Vaitkevičius, V. (2021) Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Taryba: nariai, jų veikla ir diskusijos.
  Klaipėda, 2021.

  Vaitkevičius, V., Petrauskas, G., Petrauskienė, A. (2019) Archeologinių ir istorinių vietų žvalgymai 2016 m.
  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2018 metais, 543-560.

  Neatrasti VDU veidai: partizanų teisės profesorius Alfonsas Vabalas-Gediminas ir LLKS tarybos 1949 m. Vasario 16 d. deklaracija
  Diskusija su Vykintu Vaitkevičiumi ir Aiste Petrauskiene, istoriku Dariumi Juodžiu ir teisininku Dainiumi Žalimu.

  Maištininkės ir kovotojos sukrėtimų bei kraštutinumų amžiuose
  Pokalbis su istorikais Mariumi Ėmužiu, Olga Mastianica, Aiste Petrauskiene, parodos „kovotoJOS XIX-XX a.“ kuratoriais. Homo cultus. Istoriko teritorija. LRT klasika

  Diskusija „Pilietinė visuomenė ir jos (apsi)sprendimai XX a. viduryje“
  Diskusijos dalyviai: Kęstutis Girnius (VU TSPMI), Ainė Ramonaitė (VU TSPMI), Dainius Žalimas (Konstitucinio teismo pirmininkas). Ved. Aistė Petrauskienė (LNM)

  Partizanų kovą tirianti istorikė Aistė Petrauskienė: ne vaikai kalti, jei jų nesugebame sudominti istorija
  Pokalbis su Aiste Petrauskiene. Ved. Donatas Puslys. Homo cultus. Mažosios Europos pokalbiai, LRT klasika

  Partizanui J. Lukšai-Daumantui atminti
  Pokalbis su Aiste Petrauskiene. Ved. Ričardas Garuolis. Polis ant kalvos, XFM radijas

  Prie baltų ir partizanų istorijos priartinantys žygiai
  Pokalbis su Vykintu Vaitkevičiumi. Ved. Indrė Kaminckaitė ir Rimvydas Laužikas. Džiazuojanti istorija, LRT radijas

  Pranešimas „Partizanų šeimų istorija“
  Paskaitą skaito Greta Paskočiumaitė. Didžiosios Kovos apygardos įkūrėjo ir vado Jono Misiūno – Žalio Velnio 110-ųjų bei Didžiosios Kovos apygardos štabo viršininko Benedikto Trakimo – Genelio 100-ųjų metinių minėjimas. Globalūs Kaišiadorys
  ︎ nuo 28:15

  Poeto ir partizanų kapitono B.Krivicko-Vilniaus žūtis. Kompleksinių tyrimų aklavietė?
  Paskaitą skaito Vykintas Vaitkevičius. Lietuvos Nacionalinis muziejus

  Lietuvos partizanai, Signatarų namai ir Sausio 13-oji
  Pokalbis su Vykintu Vaitkevičiumi. Ved. J. Jurkūnienė. Atrask Lietuvą, LRT radijas

  Pokalbis apie knygą „Lietuvos partizanų valstybė“
  Pokalbyje dalyvavo knygos autoriai – archeologas Vykintas Vaitkevičius ir istorikė Aistė Petrauskienė – bei literatūrologas, kultūros tyrinėtojas Darius Kuolys. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

  Pokalbis su plk. ltn. Valerijumi Šereliu „Kiek karo būta partizaniniame kare?“
  Ved. Aistė Petrauskienė. Ciklas „Partizaninis karas XXI a. žmogaus akimis“. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

  Ar tikrai silpnoji lytis? Laisvės kovotojų moterų portretas. Pokalbis su fotografe Neringa Rekašiūte
  Ved. Aistė Petrauskienė.Ciklas „Partizaninis karas XXI a. žmogaus akimis“. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

  Šventės ir kūryba partizaninio karo metais. Pokalbis su aktoriumi Justu Terteliu
  Ved. Aistė Petrauskienė.Ciklas „Partizaninis karas XXI a. žmogaus akimis“. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

  Ligos – papildomas priešas partizaniniame kare. Pokalbis su karo medicinos gydytoju Mantu Jukna
  Ved. Aistė Petrauskienė.Ciklas „Partizaninis karas XXI a. žmogaus akimis“. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

  Lietuvos partizanų valstybė ir Juozo Albino Lukšos vaidmuo. Pokalbis su prof. dr. Dainiumi Žalimu
  Ved. Aistė Petrauskienė.Ciklas „Partizaninis karas XXI a. žmogaus akimis“. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

  Uniforma ar treningiukas patogiau partizaniniame kare? Pokalbis su dizaineriu Giedriumi Paulausku
  Ved. Aistė Petrauskienė.Ciklas „Partizaninis karas XXI a. žmogaus akimis“. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

  Partizaninis karas linksmai. Pokalbis su komiku Pauliumi Ambrazevičiumi
  Ved. Aistė Petrauskienė.Ciklas „Partizaninis karas XXI a. žmogaus akimis“. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

  Lietuvos laisvės armijos Vanagų pėdsakų beieškant: archeologiniai žvalgymai Plokštinės miške
  Paskaitą skaito Gediminas Petrauskas. Lietuvos nacionalinis muziejus

  Lietuvos partizanų žygikeliai
  Paskaitą skaito Aistė Petrauskienė. Prigimtinės kultūros seminaras „Keliai, kelionės ir keliautojai“.

  Filmas LLKS ir Deklaracijos 70-mečiui ,,Kovon mane tu palydėk“
  Filmo autorė Goda Zdanavičiūtė.

  Nepaprasta kovos už laisvę istorija: Lietuvos partizanai Signatarų namuose
  Paskaitą skaito Vykintas Vaitkevičius.

  Prisimenant Joną Žemaitį-Vytautą
  Paskaitą skaito Vykintas Vaitkevičius. Žemaičių kultūros draugija

  Broniui Krivickui 100.
  Paskaita diskusija, dalyvauja Rita Tūtlytė, Vykintas Vaitkevičius, Darius Kuolys. Kauno apskrities viešoji biblioteka

  Broniui Krivickui 100. Žygis-paskaita
  Žygį-paskaitą veda Vykintas Vaitkevičius.

  Broniui Krivickui 100. Paskaita „Lietuvos inteligentija 1944–1953 m. partizaniniame kare“
  Paskaitą skaito Vykintas Vaitkevičius. Minėjimas Nevėžio bendruomenės namuose

  Atrandant partizanų valstybę
  Paskaitą skaito Vykintas Vaitkevičius. Festivalis Mėnuo Juodaragis XXI

  Partizanai, kokių jų nepažinome
  Pokalbis su Vykintu Vaitkevičiumi ir Aiste Petrauskiene. Ved. Karolis Vyšniauskas. NARA Tinklalaidė

  Apie laisvės kovų kraštovaizdį
  Paskaitą skaito Aistė Petrauskienė. LMA Vrublevskių biblioteka

  Partizanų Lietuva, arba kaip minėsime 70-sias LLKS metines
  Paskaitą skaitoAistė Petrauskienė. Festivalis Mėnuo Juodaragis XXI

  Pokalbis apie partizaninių vietų kraštovaizdį
  Dalyviai istorikai Aistė Petrauskienė, Darius Juodis ir mokytojas Algis Bitautas. Moderatorė Monika Kareniauskaitė. Radijo paskaitos, LRT radijas

  Diskusija „Lietuvos partizanai: tyrimai, paveldas, reikšmė"
  Dalyviai istorikai Aistė Petrauskienė, Darius Juodis ir mokytojas Algis Bitautas. Moderatorė Monika Kareniauskaitė. Radijo paskaitos, LRT radijas

  Knygos „Partizanų bunkeris Daugėliškių miške“ pristatymas
  Dalyviai Aistė Petrauskienė, Gediminas Petrauskas, Vykintas Vaitkevičius, Lietuvos kariuomenės viršila Ernestas Kuckailis, Vytenis Almonaitis. Kaunas, Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovė

  Savaitė partizanų bunkeryje
  Pokalbis su Aiste Petrauskiene ir Vykintu Vaitkevičiumi. Ved. Inga Berulienė. Istorija gyvai, Žinių radijas

  Partizanų valstybė: istorinis reiškinys ir jo atmintis
  Paskaitą skaito Aistė Petrauskienė. Prigimtinės kultūros seminaras

  Iš Lietuvos partizaninio karo istorijos: 1944–1945 m. įtvirtinimai.
  Paskaitą skaito Vykintas Vaitkevičius. Konferencija „Šauliai - Partizanai Lietuvoje”

  Į kovą su malda: pokario partizanų dvasinės atspirtys
  Dalyviai etnologas Jonas Mardosa, folkloristė Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė, archeologas Vykintas Vaitkevičius ir kt. Liaudiško pamaldumo seminaras. Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas

  Lietuva laisva. Man daugiau nieko nereikia
  Paskaitą skaito dr. Vykintas Vaitkevičius. 5-asis Prigimtinės kultūros seminaras

  Apie atliktus tyrimus Sajų sodyboje Balandiškyje
  Pokalbis su Gediminu Petrausku. Radijo stotis 97,8 FM.

  Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo bunkerio tyrimai 2010 m.: kompleksinis požiūris į pokario kovų istoriją. I dalis
  Paskaitą skaito Gediminas Petrauskas. Festivalis Mėnuo Juodaragis XIV

  Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo bunkerio tyrimai 2010 m.: kompleksinis požiūris į pokario kovų istoriją. III dalis
  Paskaitą skaito Aistė Čepulytė. Festivalis Mėnuo Juodaragis XIV