Žadgaila -
kas jis?
Kas jis - Žadgaila?
Abromavičius, S. (2010). Partizanų motinos. Kaunas, 169-171.

Čekutis, R., Žygelis, D. Petrui Bartkui-Žadgailai atminti. Laisvės kryžkelės. Prieiga per internetą:  http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/95429

Gaidelis, P. (2019). 100 širdžių ant Tėvynės laisvės kovų aukuro. Vilnius, 70-76.

Kordušienė, L. (2019). Keturi bendražygiai. Rasupis, 2, 12-17.

Kripienė, E. (2018). 1949 m. Vasario 16–osios deklaracijos signatarai. Liaudies kultūra, 4, 50-53.

Kvedys, V. (2005). Nutrūkusi dainos styga: 1. Paskutinis vadų mūšis. Naujas rytas, rugsėjo 28, 5.

Kvedys, V. (2005). Nutrūkusi dainos styga: 2. Tėvynei jo plakė širdis. Naujas rytas, spalio 5, 4.

Kvedys, V. (2005). Vienas iš vadų. Naujas rytas, gegužės 28, 6.

Lukšas, A. (2016). Viską paaukojęs dėl laisvės. Lietuvos žinios, rugpjūčio 26, 10-11.

Petrauskas, A. (2005). Tėvynei jo plakė širdis: partizanų vado Petro Bartkaus gyvenimui ir kovai atminti. Kaunas, 2005.

Petrauskas, A. (2015). Petras Bartkus-Žadgaila – poetas ir Laisvės kovų organizatorius. Iš: A. Pocius, sud., Kęstučio apygardos vadai, Vilnius, 118-142.

Petrauskas, G., Petrauskienė, A., Vaitkevičius, V. (2018). Iš Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio istorijos: 1949 m. rugpjūčio 13 d. Užpelkių miško kautynės. Acta Historica Universitatis Klaipedensis, XXXVI, 151-174.

Petrauskienė, A. (2016). Laisvės kovotojas ir vieta: kitoks partizanų vado Petro Bartkaus pasakojimas. Genocidas ir rezistencija, 2 (40), 51-67.

Petrauskienė, A (2016). LLKS signataras Petras Bartkus-Žadgaila. Tremtinys, rugsėjo 23, 7-8.

Rupainis, A. (1999). Partizanų vadai. Iš: I. Ignatavičius, sud., Lietuvos naikinimas ir tautos kova (1940-1998), Vilnius, 315-316.

[Šibaila, J.]  (1950). Laisvės kovotojas karžygis prt. Mjr. Žadgaila (nuveiktų darbų trumpa apžvalga). Prie rymančio Rūpintojėlio. Lapkritis, 5 (11), 34–35.

Šniuolis, V. (1992). Žadgaila – kas jis? Naujas rytas, gegužės 23.

Vaitkevičius, V. (2020). Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio taryba: nariai, jų veikla ir diskusijos. Acta Historica Universitatis Klaipedensis, XL, 143-377.

Vaitkevičius, V. Petrauskienė, A. (2019). Lietuvos partizanų valstybė, Vilnius, 70-73.

Voverienė, O. (2018). Lietuvos Respublikos šimtmečio didieji (1918–2018). Politinės asmenybės, Vilnius, 150.partizanulietuva@gmail.com facebook.com/partizanulietuva
visos teisės saugomos, 2023Projektas finansuotas
Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšomis

Abromavičius, S. (2010). Partizanų motinos. Kaunas, 169-171.

Čekutis, R., Žygelis, D. Petrui Bartkui-Žadgailai atminti. Laisvės kryžkelės. Prieiga per internetą:  http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/95429

Gaidelis, P. (2019). 100 širdžių ant Tėvynės laisvės kovų aukuro. Vilnius, 70-76.

Kordušienė, L. (2019). Keturi bendražygiai. Rasupis, 2, 12-17.

Kripienė, E. (2018). 1949 m. Vasario 16–osios deklaracijos signatarai. Liaudies kultūra, 4, 50-53.

Kvedys, V. (2005). Nutrūkusi dainos styga: 1. Paskutinis vadų mūšis. Naujas rytas, rugsėjo 28, 5.

Kvedys, V. (2005). Nutrūkusi dainos styga: 2. Tėvynei jo plakė širdis. Naujas rytas, spalio 5, 4.

Kvedys, V. (2005). Vienas iš vadų. Naujas rytas, gegužės 28, 6.

Lukšas, A. (2016). Viską paaukojęs dėl laisvės. Lietuvos žinios, rugpjūčio 26, 10-11.

Petrauskas, A. (2005). Tėvynei jo plakė širdis: partizanų vado Petro Bartkaus gyvenimui ir kovai atminti. Kaunas, 2005.

Petrauskas, A. (2015). Petras Bartkus-Žadgaila – poetas ir Laisvės kovų organizatorius. Iš: A. Pocius, sud., Kęstučio apygardos vadai, Vilnius, 118-142.

Petrauskas, G., Petrauskienė, A., Vaitkevičius, V. (2018). Iš Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio istorijos: 1949 m. rugpjūčio 13 d. Užpelkių miško kautynės. Acta Historica Universitatis Klaipedensis, XXXVI, 151-174.

Petrauskienė, A. (2016). Laisvės kovotojas ir vieta: kitoks partizanų vado Petro Bartkaus pasakojimas. Genocidas ir rezistencija, 2 (40), 51-67.

Petrauskienė, A (2016). LLKS signataras Petras Bartkus-Žadgaila. Tremtinys, rugsėjo 23, 7-8.

Rupainis, A. (1999). Partizanų vadai. Iš: I. Ignatavičius, sud., Lietuvos naikinimas ir tautos kova (1940-1998), Vilnius, 315-316.

[Šibaila, J.]  (1950). Laisvės kovotojas karžygis prt. Mjr. Žadgaila (nuveiktų darbų trumpa apžvalga). Prie rymančio Rūpintojėlio. Lapkritis, 5 (11), 34–35.

Šniuolis, V. (1992). Žadgaila – kas jis? Naujas rytas, gegužės 23.

Vaitkevičius, V. (2020). Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio taryba: nariai, jų veikla ir diskusijos. Acta Historica Universitatis Klaipedensis, XL, 143-377.

Vaitkevičius, V. Petrauskienė, A. (2019). Lietuvos partizanų valstybė, Vilnius, 70-73.

Voverienė, O. (2018). Lietuvos Respublikos šimtmečio didieji (1918–2018). Politinės asmenybės, Vilnius, 150.


Projektas finansuotas
Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšomis